Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στον Καναδά. Γιατί είναι σημαντικές;

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν στο Canadian Medical Association Journal οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Οι οδηγίες αποτελούνται από εννέα κεφάλαια που καλύπτουν διάφορα σημαντικά θέματα και διαφέρουν πολύ από όσες έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα από αντίστοιχους οργανισμούς σε άλλες χώρες.

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν στο Canadian Medical Association Journal οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Οι οδηγίες αποτελούνται από εννέα κεφάλαια που καλύπτουν διάφορα σημαντικά θέματα και διαφέρουν πολύ από όσες έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα από αντίστοιχους οργανισμούς σε άλλες χώρες.

Γιατί όμως αυτές τις οδηγίες είναι τόσο σημαντικές?

  1. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην επίπτωση του στίγματος παχυσαρκίας ή αλλιώς weight stigma/bias. Τι ακριβώς είναι το weight stigma ; Είναι η επικριτική στάση και η δημιουργία αβάσιμων υποθέσεων εις βάρος ατόμων με μεγαλύτερο σχήμα σώματος. Το weight stigma αποτελεί  έναν από τους κυριότερους λόγους που τα παχύσαρκα άτομα αποφεύγουν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ιατρικής φροντίδας που λαμβάνουν.
  2. Γίνεται επανειλημμένη και ξεκάθαρη αναφορά στο ότι η παχυσαρκία αποτελεί μία χρόνια νόσο η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι επιπλέον.
  3. Γίνεται μια ουσιαστική διαφοροποίηση στη φύση της συζήτησης γύρω από την παχυσαρκία και τη δημόσια υγεία, προτείνοντας μια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες υγείας ειδικοί υγείας μιλούν, φέρονται και αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, η κουβέντα μετατοπίζεται από το βάρος στην υγεία. Επιπλέον, απομακρυνόμαστε από το ΔΜΣ ως το μόνο διαγνωστικό εργαλείο και προτείνεται η διερεύνηση της επίδρασης του πλεονάζοντος λίπους σώματος στην υγεία του ατόμου.
  4. Είναι οι πρώτες οδηγίες που βάζουν στο επίκεντρο τον ασθενή δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ ασθενούς και ειδικού. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι θα πρέπει να ζητείται η άδεια του ασθενούς για να συζητηθούν θέματα που αφορούν το βάρους του και προτείνεται η ανάπτυξη εξατομικευμένων στόχων, οι οποίοι θα είναι πέρα από έναν νούμερο στη ζυγαριά.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *