ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Α. Προετοιμασία:

 • Για την πρώτη συνεδρία μας θα ήταν σημαντικό να έχετε μαζί σας τις πιο πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την λήψη ενός ολοκληρωμένου ιατρικού ιστορικού. Από αυτές θα λάβουμε πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας αλλά και για το πού θα πρέπει να εστιάσουμε όσον αφορά τη διατροφή σας.

Το Nutrihive σας παρέχει τη δυνατότητα για συνταγογράφηση βασικού αιματολογικού ελέγχου από ιατρό σε ειδικές προνομιακές τιμές.

 • Στην πρώτη συνεδρία μας θα πραγματοποιηθεί εξέταση ανάλυσης σύστασης σώματος. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ο ειδικός αναλυτής σώματος Tanita MC 580. Επιπλέον, πραγματοποιείται μέτρηση δερματικών πτυχών σε 3 σημεία.

Προκείμενου οι μετρήσεις να είναι αντιπροσωπευτικές ακολουθείται ένα αρκετά αυστηρό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο, θα ήταν σημαντικό να προσέλθετε:

 • Χωρίς να έχετε καταναλώσει φαγητό για τουλάχιστον 3 ώρες
 • Χωρίς να έχετε καταναλώσει νερό ή άλλα υγρά (καφέ, τσάι κτλ) για τουλάχιστον 3 ώρες
 • Χωρίς να έχετε καταναλώσει αλκοόλ για τουλάχιστον 24 ώρες
 • Χωρίς να έχετε κάνει κάποια έντονη άσκηση για τουλάχιστον 24 ώρες

Τέλος, καλό θα ήταν καλό να προσέλθετε με ελαφρύ και άνετο ρουχισμό ώστε να διευκολύνουμε τη διαδικασία των μετρήσεων.

Β. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας:

Η συνεδρία μας περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως:

 • Λήψη ιατρικού – φαρμακευτικού ιστορικού
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 • Λήψη διαιτολογικού ιστορικού
 • Διατροφική αξιολόγηση
 • Συμβουλευτική
 • Διατροφικές οδηγίες

Στη συνέχεια οι συνεδρίες μας διαμορφώνονται ανά περίπτωση και ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.